จำนองบ้านควรรู้

posted on 30 May 2010 18:06 by iprospace in Loan-Money

การจำนองคือการที่บุคคลหนึ่งนำทรัพย์สินไปเป็นประกันหนี้ขอตัวเองหรือของผู้อื่นต่อเจ้าหนี้ซึ่งกฎหมายเรียกว่า ผู้จำนองเอาทรัพย์สินไปตราไว้กับผู้รับจำนองโดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ไว้กับผู้รับจำนอง ผู้จำนองที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นำไปจำนอง เพียงนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินเท่านั้น และเมื่อจำนองแล้วผู้รับจำนองซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงมีสิทธิใช้สอยหรือทำกินในทรัพย์สินต่อไปตามเดิม


สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงิน  การที่มีหลักประกันการใช้หนี้ (ที่ดิน,บ้าน) นั้น ถือได้ว่าเป็นการการันตีถึงความเป็นไปได้ในการที่ผู้ให้กู้จะอนุมัติเงินกู้ เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าการจำนองนั้นส่งผลดีต่อผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้อย่างมาก คือเจ้าหนี้ที่ได้รับจำนองไว้มีสิทธิพิเศษที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้รับจำนองไว้ ก่อนเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับจำนอง ซึ่งกฎหมายเรียกว่า เจ้าหนี้สามัญโดยสิทธินี้ติดไปกับตัวทรัพย์ที่จำนองตลอดไป ถึงแม้ทรัพย์สินจะได้มีการโอนกรรมสิทธิไปยังบุคคลอื่นแล้วก็ตาม เจ้าหนี้ที่ได้รับจำนองไว้ก็ยังมีสิทธิสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้สามัญ คือ มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนนั่นเอง

โดยทรัพย์สินที่กฎหมายอนุญาตให้นำมาจำนองได้แก่อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด จำนองบ้าน จำนองที่ดิน ทุกประเภทมาจำนองได้ บางคนอาจสงสัยว่า อสังหาริมทรัพย์คืออะไร จริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินกับทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น ตึกแถวหรือบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร กล่าวคือเป็นทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปก็เป็นการจำนองที่ดินและตึกแถว หรือ โรงงาน หรือบ้านทรัพย์อื่นๆ นอกจากนี้มักจะไม่นิยมที่จะนำมาจำนอง เนื่องมาจากทรัพย์สินอื่น อาจมีการบุบสลาย เสื่อมราคา หรือสูญหายได้ เจ้าหนี้จึงไม่ค่อยนิยมที่จะรับจำนอง

edit @ 30 May 2010 18:10:01 by iprospace

edit @ 27 Dec 2010 03:04:43 by iprospace

Comment

Comment:

Tweet